Bränsletillägg

2008-10-01

Vi är tvungna att införa bränsletillägg på alla våra transporter med flyg då bränslepriset fortsätter att öka kraftigt, sen vår nuvarande prislista började gälla har bränslepriset stigit med 20% Bränsletillägget bygger på det genomsnittliga spotpriset under en månad på European Commission Directorate for Energy and Transport i ”Oil Bulletin”.

Bränsletillägget kommer att variera stegvis om 0,5% och uppdateras månadsvis och tillägget kommer att stiga, falla eller tas bort i takt med bränslepriserna. Alla grundpriser blir oförändrade.

Vi avvaktade 6 månader för att avläsa marknaden men från och med 2008-10-01 tillämpar vi bränsletillägg på alla våra transporter med flyg gäller dock inte marktransporter eller tilläggstjänster utan endast på själva transportpriset. Bränsletillägget kommer givetvis att specificeras separat.

Det genomsnittliga konsumentpriset för diesel publiceras varje vecka av European Commission Directorate for Energy and Transport i ”OilBulletin”.http://ec.europa.eu/energy/oil/bulletin/2008_en.htm

De fraktföretag som tillämpar bränsletillägg gör det för att hålla ett så konkurrenskraftigt pris som det är möjligt, istället för att justera priset permanent. I våras började även de flesta budbils bolagen att ta ut bränsletillägg då bensinpriserna ökade kraftigt.

Bränsletillägget kommer att ligga på 30% på Expressförsändelser och 15% på Economyförsändelser, från och med 2022-05-01.

Bränsletillägget kommer att justeras månadsvis.